Karma Ok-Okozat Összefüggés

2017.02.26

Karma-Ok-Okozat Összefüggés:Minden mindennel összefügg.A karmád a tudatalattidban elraktározott ok-okozat összefüggések sorozata.


Karma Ok-Okozat Összefüggés


Miért születtünk meg újra és újra és miért halunk meg?

Ez a karma!

A karma tanítása szerint mindaddig vándorlunk a véget nem érő újjászületések láncolatán át, amíg hosszú-hosszú vándorlása során el nem sajátítjuk mindazokat az erényeket, amelyek tanulása miatt megszülettünk. Sok világ létezik, és a Földbolygó, a maga emberi világával messze nem a legtökéletesebb. Ahhoz viszont, hogy egy ember, egy magasabb rendű világba léphessen, először ennek a világnak az iskoláját kell, hogy kijárja. Egy-egy élet, egy-egy osztálynak felel meg, és a következő szintre csak akkor léphet valaki, ha már az odavágó leckét megtanulta és arról számot adott.

A karma szanszkrit szó, amely cselekvést jelent!

Minden egyes cselekedetünk meghozza a maga eredményét. A cselekedeteink következményei a tetteink. Egy része jó irányba terel bennünket, míg más cselekedeteink rossz irányba visznek.

Három fő karma létezik

Családi karma:

Mielőtt a lélek leszületik és TE testet öltesz a lélekruhádra tapadva hozod magaddal azokat a családi mintákat, amik befolyásolnak a Földi inkarnációdban.

Egyéni karma:

Születésed előtt kiválasztod a mostani életed "szereplőit", akikkel itt "eljátszod", lemodellezed, a tudatalattid mintáit.

Kollektív karma:

Hallottál már biztos a tükör effektusról. Minden, ami megjelenik a külvilágban a tudatalattidban is megtalálható. PL.:ha vírus van a levegőben nem a vírust kapod el, hanem csak a tudat alatt lévő információt, energiát.

Rendelj Tudatalatti Blokkokat felszínre hozó Személyes Horoszkópot!

Szeretnél az anyagi létből megszabadulni? Ahhoz meg kell, hogy világosodj! Hogyan?

A karma pontosan azt tükrözi vissza, amit meg kell tanulnunk.

Ha valaki mondjuk túlzottan fösvény, és nehezére esik adakozni, a karma törvénye olyan helyzeteket teremt számára, ahol szükségszerűen el kell, hogy osztogassa a vagyonát. Ily módon "kényszeríti" rá, hogy az adakozást megtanulja. Ha képtelenek vagyunk adni, adnunk kell majd. Ha képtelen vagyunk kapni, mindenkitől kapni fogunk. Ha erőszakosak vagyunk, velünk is erőszakos dolgok történnek. Ha szeretet van bennünk, szeretetet kapunk a világtól. A karma nem más, mint tükör. Önmagunk tükre, amelyben megnézhetjük, mit kell megtanulnunk. Egyszerűen nem lehet csak úgy, következmény nélkül bármit megtenni a világban. Sokan abban bíznak, hogy nem derül ki az, amit tettek, de a valóságban semmi sem marad a maga következménye nélkül. Ha kell, életeken át elkísér bennünket egy-egy adósságrendezésre váró feladat. Ezzel együtt a karma nem holmi kegyetlen guillotine, amely könyörtelen módon lesújt a bűnösökre, amikor arra alkalom adódik. Sokkal inkább egy mérleghez hasonlatos eszköz, amely folyamatosan egyensúlyban tartja a cselekedeteket. Ha tehát valaki folyamatosan erényes dolgokat cselekszik, a mérleg serpenyője lassan visszaáll, hiszen a korábban elkövetett helytelen cselekedeteket ezzel ellensúlyozza. Az ember mindig a helyes mértékkel mérve cselekedjen. Azaz, amikor kell, legyen józan, amikor kell, legyen mámoros, amikor kell legyen racionális és értelmére hagyatkozó. Amikor kell, dobja sutba a gondolkodást és hallgasson a szívére. Talán ezt a legnehezebb megcselekedni. Ebben a kettősségben egyensúlyt találni jelenti az emberi mértéket.

"úgy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", azaz tedd azt másokkal, amit magaddal is cselekednél, hiszen a következménye terád száll. Ez szükségszerűen nem jelenti, hogy mindig jót kell cselekedni másokkal, csak annyit, hogy a cselekedetek földjén is "ki, mint vet, úgy arat". Amit másokkal cselekszünk, azt kapjuk vissza. Ahogyan a világhoz viszonyulunk, úgy viszonyul hozzánk is a világ.

"Ahogy vetsz, úgy aratsz". Ez úgy is ismert, mint az

"Ok és okozat összefüggése"

Rendelj Tudatalatti Blokkokat felszínre hozó Személyes Horoszkópot!

Bármit küldünk ki az Univerzumnak, az visszatér hozzánk. Ha boldogságot, békét, szeretetet és barátságot szeretnénk, akkor magunknak is boldognak, békésnek, szeretőnek és barátnak kell lennünk.

Az emberi élet végső célja, a teljes élet megélése: ahol minden egyéni cselekedet másoknak is hasznot hozó. Ahol a cselekedet önmaga gyümölcse, ahol nincs viszonosság, viszonzás, visszahatás. Ahol a cselekedet és következménye egybeesik. Ahol nincs a "majd meglátod", vagy" majd visszakapod", csak a "most" van. Ahol minden tett kimerül önmagában.
Képesek vagyunk-e így cselekedni? Tudunk-e úgy adni, hogy nem várunk vissza cserébe bármit? Az emberi világ annyira az adok-kapok viszonyra épül, hogy a karmikus törvény alól csak nagyon kevesen érik el a felszabadulást. Pedig az ember csak akkor léphet át a magasabb világok kapuján, ha a karma lánca róla leszakad, hogy szabad és tiszta lélekkel fogadhassa egy új és szebb világ boldog köszöntését.

Csak az itt és most létezik. Ha a múlton gondolkodunk, és a jövőnktől félünk, az nem fog nekünk segíteni semmiben.

Cselekedni a jelenben kell, mert amit most cselekszünk az kihatással lesz a további karmánkra!


Kezdjünk el az ajtót nyitni a tudatosság felé, és beengedjük életünkbe a fényt!