Névmisztika-Monogram

2017.02.26

Névmisztika-Monogram: Számmisztika szerint a nevünk és annak kezdőbetűje a monogramunk, számok halmazából áll, ami lelkünkről ad információt


Névmisztika-Monogram


Számmisztika szerint a Nevünk és annak kezdőbetűje a Monogramunk, a számok halmazából áll!

Tudod mit jelent a Neved kezdőbetűje, más néven a Monogramod?

Névmisztika nincs számmisztika nélkül és ez fordítva is igaz!

Minden ami megjelenik a világunkban az számokkal leírható megnevezhető!

A betűk és számok energiáiból, rezgésből állnak. A születési számunk a számmisztika, a nevünk a névmisztika. Ami egy kitűnő induló alapot ad az önismeret felé. Megismerjük külső belső tulajdonságainkat hogyan látnak bennünket mások és hogyan viselkedünk párkapcsolatban vagy munkahelyi szituációkban. Hiányszámaink nem véletlenül hiányoznak. Egy-egy becenév választással máris megváltoztatjuk a rezgéseinket. Amennyiben szándékunkban áll nevünket lecserélni, legyen az házasság miatt vagy bármilyen más okból. Átgondolva tegyük, mivel egy új névvel egy új rezgést viszünk be az életünkbe. A Nevünk kezdőbetűi a Monogramunk, nem feleslegesen vannak kiemelve. Fontos jelentőséggel bírnak.

Nézzünk egy rövidke Névmisztikát!

A születési név elemzés csak a születési neved energiáit mutatja. Azt, amit meg kell tanulnunk ebben az inkarnációban, vagy, hogy milyen erősségekkel és hiányosságokkal születtünk. Nem azt jelenti, hogy azon már nem tudunk változtatni. Bármilyen nevet is használunk, állandóan találkozunk azokkal a rezgésekkel, amelyek szerepelnek a nevünkben. Minden hivatalos dokumentációnál aláírunk. Gondolj csak bele ilyenkor kinek a nevét rezegtetjük? Ebből adódik az, ha valami nem működik akkor egy plusz becenévvel megváltoztathatjuk. A nevünket, becenevünket, mindig halljuk, mondjuk vagy leírjuk. Ha valaki elvált vagy özvegy javasoljuk, hogy a férje nevét levegye mivel a férj családi karmáját is addig hordozza, ameddig azt használja.

A hiányzó rezgéseidet pótolhatod tanulással, önfejlesztéssel, személyiség fejlesztéssel.

A számmisztikát és a névmisztikát általában együtt nézzük, mivel, ha valamelyik fontos szám hiányzik az egyikből megtalálható a másikban. Ezek az alap rezgéseink és ezek ismeretéből tudunk a fejlődéséhez igazodva javaslatot tenni. Tehát bármilyen problémád is van, keresd fel számmisztikusodat numerológusodat!


Monogram a kezdőbetűk jelentősége, avagy Beszél a Neved!

Bizonyára nem véletlen, hogy nevünket nagy kezdőbetűkkel írjuk. Ezek a betűk azért nagyok, mert nagy jelentőséggel bírnak. Amikor első osztályban írni tanultunk, és a nagybetűket még nem ismertük, pirossal kellett írnunk a "nagy" kezdőbetűket - ezzel is jelezve, hogy azok mást, többet jelentenek. De valójában mi ez a több, más? A számmisztika választ ad erre. Most sorba vesszük az ábécé betűit. Mindenki azt a két vagy három betűt vegye figyelembe, amelyből a monogramja áll. Előfordulhat, hogy az eredmény ellentmondásos lesz. Ez abból adódhat, hogy nem vagyunk tisztán, egyértelműen ilyenek vagy olyanok, hanem nagyon is összetett, akár ellentmondásos személyiségek vagyunk mindannyian. Ettől sokszínű az emberiség. Ettől vagyunk mind egyediek, és valójában megismételhetetlenek!

A, Á: Általában alkotókészség agilitás termelékenység jellemzi, ha a névszó legelső betűje. Erős akaratot, elszántságot, agresszív tulajdonságot jelez. Helyváltoztatással, utazással kapcsolatos, ha az első magánhangzó, de nem a legelső betű. Egy parancsoló, hatalmaskodó típusú személyiségre utal.

B: Érzelmes, és mélyen érző természet, amikor a névszó első betűjeként szerepel. Ha az első mássalhangzója a Névnek, akkor egy önmagába tekintő, és önelemzésre hajlamos egyénre utal. Igyekszik önmagát, és úgy másokat is megérteni. Minden esetben egy megbízható segítőtárs, aki harmonikusan tud együttműködni másokkal.

C, CS: Eszmék, gondoltok tartoznak ide, és művészi alkotóerőre utal. Amikor a Név első betűje, vagy első mássalhangzójaként szerepel, akkor optimista és boldog érzelmi életre utal. De viszont, ha a Névben többször szerepel, nem jó jel. Azt jelenti, hogy az illetőnek sok akadályt kell legyőznie.

D, DZ, DZS: Amikor a Név kezdőbetűjeként szerepel, vagy többször ismétlődik a Névben, akkor az illető egyén szabad kibontakozása meg van akadályozva. Bizonyos körülmények között PL: anyagi, természeti akadályok lehetetlenné teszik, hogy az egyéniség kitörhessen a számára kiszabott szűk és erősen korlátozott élettérből. (Megoldás: tanulnia kell! Mert akkor kitörhet a korlátoltságából!)

E, É: Erősen intellektuális, és művészi hajlamú tendenciákat mutat. Emellett még van egy izgató, serkentő, élénkítő, aktiváló hatása is mindenre, amivel kapcsolatba kerül. A Név első betűjeként, vagy első magánhangzójaként arra utal, hogy az illető egyénnek átlagon felüli képességei vannak a szólóművészetekhez és valószínűleg sikerre számíthat a következő pályák valamelyikén: színész, prédikátor, énekes, író, konferanszié, Ha többször szerepel a Névben, az egyén nyilvánosság előtti szerepére és a hírnévre utal.


F: Ha a Név kezdőbetűje vagy első mássalhangzója az F -betű, azt jelzi, hogy valamilyen formában kész vállalni az élettel járó felelősségeket. Ha többször ismétlődik a Névben, akkor az illető személy anyagi érdekei biztosítva vannak.

G, GY: Befelé néző, önmagában, és mások lelkületében is betekinteni képes. Önvizsgálatra, elemzésre, dolgok, helyzetek, szituációk lényegének meglátására való adottságokkal bíró egyéniség. Okos, gondolkodó, aki belelát embertársai jellemébe.

H: Ha a Név kezdőbetűjeként vagy a Névben többször ismétlődik, az illető karrierjére, vagy pályafutására vonatkozik, hogy negatív, vagy pozitív értelemben használja e fel kiváló képességeit, az csakis az Ő szabad akaratán múlik. Meg van a tehetsége és előreláthatólag az élet is meg fogja neki adni a szükséges alkalmakat ahhoz, hogy magasra emelkedjék a társadalmi ranglétrán.

I, Í: Nagy fokú érzékenységet jelez. Ha többször ismétlődik a Névben különösen jól fejlett hatodik érzékre mutat, sőt esetleg telepatikus képességeket is jelezhet.

J: Intellektuális jellege van. Ha többször is előfordul a Névben, akkor magas társadalmi állást jelez. Olyan vezetői egyéniséget, aki sokra vitte, vagy előre láthatólag sokra fogja vinni az életben.

K: Ha a Név első betűje vagy első mássalhangzója akkor derűs, vidám természetet jelent, de harcias hajlamokkal kombinálva, és drámai elemekkel elegyítve. Túlzott érzékenysége arra készteti néha, hogy megjátssza a mártír szerepét és ezzel kissé nevetséges helyzetbe kerüljön, ha nem tudja érvényesíteni akaratát vagy célját.

L: Tevékeny életre, mélyreszántó, romantikus érzelmekre utal. Kellemes beszédhangra, vonzó jellemvonásokra is mutat az L -betű. Amikor a Névben többször ismétlődik, sikereket jelent anyagi, szakmai vonalon. Arra is enged következtetni, hogy neki erősen fejlett belső megérzései vannak.

M: Rendszerető és rendet szerető elmére utal. Az embert képessé teszi a figyelem összpontosítására, részletekben való elmélyülésre, tanulásra, és a szerzett ismeretek tárolására. A Név első mássalhangzójaként tevékeny munkás életet jelent és az otthon szeretetét. Ha többször ismétlődik a névben, akkor elszántságot és agy olyan akaraterőt, ami sohasem egyezik bele bármiféle vereségbe vagy becstelenségbe.

N, NY: Amikor a Név első betűje vagy első mássalhangzója, akkor kedvezőtlen hatásokat mutat. Egy sokoldalú, de túlzottan változékony természetű egyént, akinek a jelleme nincs megállapodva és aki hajlamos arra, hogy szétforgácsolja tehetségét ahelyett, hogy azt koncentráltan és tervszerűen, gazdaságosan használná fel.

O, Ó, Ö, Ő: Egyensúlyt, harmóniára való törekvést és intellektuális képességet, kulturális igényeket is jelez a személyiségben, továbbá hajlamokat képességeket az illető számára, hogy problémáit megoldja és másoknak is segítségére lehessen ügyes bajos dolgaik intézésében.

P: Előfordulása a Névben, vibrálása egyaránt tartalmazza a rosszra és jóra való hajlamokat és ezt sok esetben érzi az illető személy. Világos szellemi meglátásokat jelent. Intellektuális tulajdonságokat, tanulásvágyat, érdeklődést az egyéniség kifejlesztésében, továbbá előrelátást és elővigyázatot. A betű ismétlődése azt is mutatja, hogy óvatosságra lesz szükség ahhoz, hogy az elért eredményt meg is lehessen tartani.

Q: Névben jelentős sikereket jelez az illető életében, akár szellemi, akár anyagi téren aszerint, hogy Ő milyen vonalon kíván érvényesülni és a figyelem központjába kerülni. Ha képességeit közcélokra is fordítja meg lesz a jutalma. Ha nem akkor "csodabogár" marad.

R: Rendkívül nagy erejű vibrálást mutat. Magas frekvenciájú elektromos telítettséget okoz az egyén személyiségében, amikor a Név kezdőbetűjeként, vagy első mássalhangzójaként szerepel. Ekkor szinte természetfeletti rejtett, destruktív erők jelenlétét mutatja az egyéniségben. Viszont békés alkotó munkára és ugyanilyen eredményes lehet felhasználni ezeket az pusztító erőket. Feladata megtanulni a különbséget jó és rossz között és az egyéniségben rejlő hatalmas erőket Ő a kozmikus hivatásának betöltésére használhassa fel, mint az igazi ügyek védelmezője. (Ne tegyen, ne kívánjon soha rosszat, mert vissza fog hatni rá!)

S, SZ: Alacsony sorból való indulást és a legmagasabb célok felé való haladást jelképezi. Az illető személy egyéniségében erős, alkotókészség mindig hajtja őt egy olyan erő, ami nem hagyja nyugodni célja elérésében.

T, TY: A legnagyobb erőfeszítés, vagy áldozat szimbóluma, amit csak tenni lehet az emberiségért. A Névszó kezdetén arra mutat, hogy az egyénnek nincsenek hajlamai és képességei ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be. Az Ő tulajdonságával is lehet nagyszerűen érvényesülni, a megfelelő helyen, a számára megfelelő beosztásban, amire esetleg egy vezető hajlamú beosztott nem volna alkalmas. (Kereszt)

U, Ú, Ü, Ű: Amikor a Név első betűje, vagy magánhangzóként elsőnek szerepel, illetve többször ismétlődik, az illető sok ajándékot fog kapni az élettől. Egyébként elővigyázatosságra is int. Rámutat arra, hogy a könnyen jött pénz, könnyen el is mehet. Népszerűséget, sikert, örömöt is jelez. (Nagyon jó!)

V: Nehéz fáradságos munkát jelez hatalmas ereje vibrálása van, de a megfelelő jutalom sem marad el. Remekműnek tekinthető munkateljesítmény számára való vibráló hatásokkal látja el az egyént.

W: Jelezhet olyan változásokat a Név viselőjével kapcsolatban, amik esetleg megbotránkozást kelthetne másokban. Ingadozó, változó érzelmeket jelenthet. Arra mutathat, hogy az illető személyben van egy veleszületett tendencia, ami a fennálló helyzet, a meglévő állapotok további fenntartására és támogatására készteti. Ezzel kapcsolatban annak szükségességét is jelezheti, hogy Ő megtanuljon dinamikusan gondolkodni és rugalmasan a változó körülményekhez.

X: Erős vágyakat jelez az emberiség megjavítására, a nemkívánatos csökevények kiküszöbölése által. Mind pozitív, mind negatív irányú vágyai és cselekedetei arra irányulnak, hogy a világ az Ő egyéni felfogásának megfelelően legyen újjáalakítva és kiigazítva. (Diktátor)

Y: Az Y formája a természet és az élet titkainak kutatását és tanulmányozását jelképezi. Vágyakozást jelent a világ mélyebb megismerésére és titkainak felderítésére. Pl: okkult tudományok, teológia és filozófiai tanulmányokon keresztül. (Jele olyan, mint egy varázsvessző, amely csodákra képes önmaga és mások életében, gyógyulás és siker területén)

Z, ZS: Villámlásban lévő hatalmas erőkhöz hasonlítják és a vibrálásokban mérhetetlen cselekvési energiát, amin egyformán alkalmazható akár romlásra akár építő munkára. Meg van az a jellegzetességük, hogy saját magukat is meg tudják semmisíteni a személlyel együtt, akiben rejlenek, ha az illető megpróbálna ezzel a hatalommal visszaélni. (Önromboló)